Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.CHECKMYBAG.PL

1. Dla właściciela oraz administratora tej strony ochrona danych osobowych użytkowników jest sprawą najwyższej wagi.
2 Niniejsza polityka prywatności wyjasnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych użytkownika, przysługujące mu prawa ja i obowiązki a także informuje o używaniu plików cookies.
3. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne zapewniające wysoki poziom ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych 

Data wejścia w życie: styczeń 20121 r. CHECKMYBAG  zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności naszych klientów. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje dane osobowe gromadzone na temat naszych klientów, w tym: klientów firmy CHECKMYBAG,. lub uzyskując dostęp do Witryny, wyrażasz zgodę na praktyki dotyczące danych opisane w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności lub którymkolwiek z warunków w Warunkach świadczenia usług, nie możesz dalej korzystać z usług strony CHECKMYBAG . ani odwiedzać Witryny. Zapoznaj się z niniejszą Polityką prywatności, aby lepiej zrozumieć nasze praktyki dotyczące danych osobowych.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI
Od czasu do czasu możemy modyfikować niniejszą Politykę prywatności według własnego uznania. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej polityce, powiadomimy Cię o tym, publikując ogłoszenie o witrynie lub „witrynie”, wysyłając wiadomość e-mail lub w jakikolwiek inny sposób, aby przekazać aktualne powiadomienie. Korzystanie z usług strony CHECKMYBAG  po opublikowaniu i wejściu aktualizacji oznacza akceptację wszelkich zmian.

KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE GROMADZIMY
Korzystając z naszych usług na stronie internetowej CHECKMYBAG za Twoją zgodą; wykorzystujemy dane osobowe, które zbieramy, do przetwarzania wniosków, komunikowania się z Tobą, świadczenia  usług, ofert i aktualizacji, a także do administrowania naszą Witryną i przestrzegania obowiązujących przepisów. Nie udostępniamy, wysyłamy e-maili, danych osobowych, kart kredytowych ani innych informacji dotyczących płatności osobom trzecim lub zgodnie z wymogami prawa.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ
Według naszego wyłącznego uznania, możemy również ujawnić informacje, które zbieramy, osobom trzecim, jeśli uważamy, że jest to uzasadnione w celu zbadania lub zapobieżenia szkodom, oszustwom, nadużyciom lub nielegalnym działaniom. Na żądanie organów ścigania możemy ujawnić dane osobowe. Lub zgodnie z innym procesem prawnym lub regulacyjnym wymaganym przez prawo lub, według naszego wyłącznego uznania, w celu ochrony naszych praw, własności lub interesów. W przypadku, gdy będziemy prawnie zmuszeni do ujawnienia twoich danych osobowych stronie trzeciej, dołożymy wszelkich  starań, aby cię powiadomić, chyba że naruszyłoby to prawo lub orzeczenie sądowe.